زنت تهویه آریا

زنت تهویه آریا

این محصول با ظرفیت هوادهی از 1000CFM الی 26000CFM و ظرفیت حرارتی از 50000 الی 800000 Btu/hr در دو مدل عمودی و افقی با طراحی خاص و با توجه به نیاز و خواست مشتری طراحی و تولید می گردد.

Zent

This device is manufactured and ranged from 1000 to 26000 cfm and its heating capacity ranges from 50000 to 800000 Btu/hr.

محصولات مرتبط

محصولات مرتبط