هواساز هایژنیک تهویه آریا

هواساز هایژنیک تهویه آریا

هواساز هایژنیک تهویه آریا

هواساز هایژنیک تهویه آریا اصلی ترین تجهیز و سیستم در ایجاد فضای اتاق تمیز و تولید هوای پاک در صنعت تهویه به کار می‌رود. هواساز هایژنیک از نظر ساختاری شبیه هواساز معمولی می‌باشد با این تفاوت که توانایی عمل فیلتراسیون (لامپ uvc)  و پاکسازی هوا از هر نوع آلودگی و باکتریهای مضر را تا 99.99 درصد به صورت پیشرفته و کاملا تخصصی را دارد.

Hygienic Air Handling Units

Tahvieh Arya Hygienic air conditioner is The main equipment and system used in creating clean room space and producing clean air in the ventilation industry. Hygienic air-conditioner , is similar to a conventional air-conditioner , whit the ability to filter and purify air from any type of contamination and harmful bacteria up to 99.99% in a highly specialized manner.

 

محصولات مرتبط

محصولات مرتبط