چیلر تراکمی آبی

چیلر تراکمی آبی

چیلر تراکمی آبی

چیلر تراکمی آبی تهویه آریا با کندانسور آبی یا هوایی به دو صورت یکپارچه و مجزا از ظرفیت های 5 الی 420 تن تبرید بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می گردد.

Chiller

Tahvieh Arya condensing chillers are using air cooled or water cooled condenser , eithersplit or integrated Type from 5 to 420 TR. They are designed and manufactured according to international norms and standards

برای خرید و بررسی محصول چیلر 75 تهویه آریا اینجا کلیک کنید.

محصولات مرتبط

محصولات مرتبط